Zalo

Giờ làm việc: Sáng 8-12h, Chiều 14-17h

Điện thoại: 0986486887 14/8 Kỳ Đồng, Trần Hưng Đạo, Thái Bình

SẢN PHẨM CHÍNH

Sản xuất số lượng lớn, đa dạng mọi mẫu mã

Vải bố, vải canvas, vải đay

Vải bố, vải canvas, vải đay

Chất vải dệt từ thiên nhiên siêu bền, dùng trong may đồ nội thất, trang trí không gian sống thêm phần độc đáo.

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bố, vải canvas

Vải bố, vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay

Vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu

Vải đay màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu

Vải đay màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu

Vải đay màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu

Vải đay màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu tự nhiên

Vải đay màu tự nhiên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu cắt khổ

Vải đay màu cắt khổ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay mộc cắt khổ

Vải đay mộc cắt khổ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay trang trí

Vải đay trang trí

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay hồ cứng

Vải đay hồ cứng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải tráng màng PE

Vải tráng màng PE

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải bó hoa

Vải bó hoa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay màu cắt khổ

Vải đay màu cắt khổ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải bố, bao đay

Túi vải bố, bao đay

Mẫu mã phong phú, kiểu dáng mộc mạc nhưng sang trọng, chuyên đựng vật dụng, quà tặng...

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay

Túi vải đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải canvas

Túi vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải canvas

Túi vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải đay kết hợp vải canvas

Túi vải đay kết hợp vải canvas

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi đựng rượu

Túi đựng rượu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải bố, bao đay

Túi vải bố, bao đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi vải bố, bao đay

Túi vải bố, bao đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bao bố, bao đay

Bao bố, bao đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sản phẩm khác

Sản phẩm khác

Độ bền cao, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, công - nông nghiệp, hàng hải, cứu hộ, bảo hộ lao động...

Đay thừng

Đay thừng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe

Sợi đay xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe màu

Sợi đay xe màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe màu

Sợi đay xe màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sợi đay xe màu

Sợi đay xe màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Manh đay

Manh đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Manh đay

Manh đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Manh đay

Manh đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Manh đay

Manh đay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm lưới chống muỗi

Tấm lưới chống muỗi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm lưới chống muỗi

Tấm lưới chống muỗi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Vải đay khổ rộng theo yêu cầu từ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 2m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng 36x36cm

Vải đay khổ rộng 36x36cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng 36x36cm

Vải đay khổ rộng 36x36cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng 45x45cm

Vải đay khổ rộng 45x45cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đay khổ rộng 50x60cm

Vải đay khổ rộng 50x60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Đay thừng 1.5mm, 2mm, 3mm, 12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MAI PHÚ QUÝ LÀ LỰA CHỌN THÔNG MINH CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

Sản phẩm bền đẹp

Các mẫu túi, vải bố, canvas được dệt và sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, đảm bảo chất vải dày dặn, không lỗi.

Đội ngũ thợ tâm huyết

Đội ngũ thợ tư vấn kỹ càng giúp Quý khách hiểu rõ, lựa chọn các sản phẩm phù hợp, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Giao hàng toàn quốc

Cung ứng số lượng lớn các sản phẩm ra thị trường với giá thành tốt nhất. Giao hàng toàn quốc, tận nơi, nhanh chóng, uy tín.

MAI PHÚ QUÝ

CHUYÊN SẢN XUẤT VẢI BỐ, VẢI ĐAY, TÚI ĐAY CÁC LOẠI...

Thành lập năm 2017, Công Ty TNHH Thương Mại Mai Phú Quý chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm:
➮ Vải bố, vải canvas, vải đay: Vải bố nhuộm màu, vải bố trắng, vải đay bó hoa, vải đay trang trí...
➮ Túi vải bố, túi đay: Túi vải bố in, túi vải canvas in, bao bố đựng các sản phẩm nông nghiệp (cafe, tiêu, điều, gạo)...
Và một số sản phẩm khác: Sợi đay các loại, manh đay, cước phù du, tấm vải lưới chống muỗi...

Với đội ngũ nhân công lành nghề, chuyên nghiệp cùng nhà xưởng sản xuất hiện đại, chúng tôi tự tin mang đến các sản phẩm đa dạng mẫu mã, chất lượng bền đẹp, giá thành cạnh tranh. Mai Phú Quý cung cấp các đơn hàng từ lớn đến nhỏ, phục vụ tối ưu mọi yêu cầu của từng đối tượng khách hàng. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, uy tín đáp ứng tiến độ đã đề ra.

Hãy đến với Mai Phú Quý để chọn cho mình mẫu vải ưng nhất!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ

HÌNH ẢNH CÔNG TY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổng đài giải đáp 24/7 mọi thắc mắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ

Địa chỉ: Số Nhà 14, Ngõ 8, Đường Kỳ Đồng, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: 0986486887

Email: maiphuquy14@gmail.com

Mr. Phạm Duy Quý

Mr. Phạm Duy Quý

Giám Đốc

0966031482

Zalo icon Email icon

Mai Phú Quý sản xuất và phân phối toàn quốc các mẫu túi, vải bố, canvas cùng các sản phẩm đay bền đẹp, giữ màu tốt, thân thiện với môi trường, ứng dụng trong may mặc, trang trí nội-ngoại thất. Đặt hàng ngay!

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ

Địa chỉ: Số Nhà 14, Ngõ 8, Đường Kỳ Đồng, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: 0986486887

Email: maiphuquy14@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ
Địa chỉ: Số Nhà 14, Ngõ 8, Đường Kỳ Đồng, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình
Giấy phép ĐKKD số 1001110670 - Cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình ngày 23/02/2017
Chịu trách nhiệm nội dung - Nguyễn Hải Yến
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHÚ QUÝ. Designed by Trang Vàng Việt Nam